ערכות מדע לילדים

מגוון נושאים להפעלה איכותית ומרתקת.
ניתן לרכוש עבור כמות ילדים משתנה (1/10/25/35)

בכל קופסת ״מעבדה ניידת״ תמצאו:

מערך פדגוגי
חומר העשרה
שלבי הפעילות

חומרים להצגת
הניסויים הפרונטליים
בפני הילדים.

חומרים לניסוי
אישי לכל ילד

דף הסבר
לפעילות

מגוון נושאים להפעלה איכותית ומרתקת.
בכל קופסא-ניתן לבחור 10/25/35 יחידות.