תכניות חינוכיות לבתי הספר

תכניות התערבות יצירתיות וחדשניות, מבוססות מחקר,
המעניקות כלים פרקטיים להתמודדות עם אתגרי החוסן האישי 
בעידן של מציאות משתנה.

תוכנית חינוכית טיפולית בקבוצות קטנות, להפחתת אלימות ויצירת אקלים חיובי במסגרת הגן.

מיועדת לגילאי גן חובה-כיתה א

תכנית לפיתוח חוסן נפשי וליצירת אקלים חינוכי מיטבי, המעניקה לילד כלים יישומיים לתרגול חשיבה אופטימית.

הכשרת עומק לטיפוח מצוינות אנושית, אימון המחנכים לחשיבה אופטימית ומתן כלים יישומיים להתמודדות בכיתה.